2014 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A San Francisco cable car holds 60 people. This blog was viewed about 480 times in 2014. If it were a cable car, it would take about 8 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

Advertisements

Spandane Kavita Sangrah

300) Spandane & Kavadase - RelationshipP1050215-tile

नमस्कार.

मित्रानो, मी काही तुमच्या सर्वांसारखा कवी नाही. त्या मुळे मला बरेच वेळा लेखाचा,फोटोचा आधार घ्यावा लागतो. परंतु तुमच्या सहवासात आल्यानंतर आपणही काव्य करू शकतो हा विश्वास वाटला. अर्थात तुमच्या सहजपणे केलेल्या कवितां समोर माझ्या कवितेचा दर्जा काहीच नाही. असो.

ह्या कविता मला जेव्हा सुचल्या तेव्हा लिहिल्या. ह्या एका विशिष्ट मूड मध्ये सुचलेल्या कविता आहेत. त्याचा संदर्भ माझ्या आयुष्याच्या जडण घडणीत आहे. कदाचित त्यातील संदर्भ तुम्हालाहि भावतील. पण तो योगायोग असेल.

सुधीर वैद्य
30-10-2014

Log on to following |Link to read Poems.

Spandane poems 01 65 ‪#‎friendship‬ ‪#‎kavita‬ http://www.slideshare.net/spandane/spandane-poems-01-65 … via @SlideShare

०२ – कवडसे – ब्लॉग

०२ – कवडसे – ब्लॉग
माझ्या मूळ आत्मचरित्रात आयुष्यातील काही आठवणी  मुद्दामच शब्दबद्ध केल्या नाहीत, कारण वाचताना त्याचे महत्व वाचकाला चटकन कळले नसते. परंतु वेळोवेळी अश्या काही घटना घडल्या आणि त्यानंतर मी त्या आठवणीना माझ्या अनेक लेखात शब्दबद्ध केले. अश्याच  काही आठवणींचे कवडसे माझ्या ब्लॉगवरील  खालील लेखात तुम्हाला सापडतील.http://spandane.wordpress.com/

Link: http://spandane.wordpress.com/category/spandane-articles/
१२५) चंद्र ग्रहण

१२७) Facebook – My Experience & Observations

१३०) Sunset

१३२) 1st day as Senior Citizen

१४४) Moon – चंद्र

१४७) Busy

१५४) पितृ दिन – माझे दादा

१५७) Email – My Experience & Observations

१५८) Redevelopment – My Experience

१६२) Priority – अग्रक्रम

१६३) Privacy

१६४) शिक्षक दिन

१६७) Umbrella – छत्री

१६८) Customer service – ग्राहक सेवा

१६९) Rain – पाऊस

१७०) सुप्रभात – विचार / Good Morning Thoughts

१७१) सुप्रभात – गणेश

१७२) शुभ संध्या – गणेश

१७३) ATM

१७४) सुप्रभात

१७८) उपयोगाच्या वस्तू

१८०) Death – मरण / मृत्यू

१८२) जगावेगळे चांगले अनुभव – Exceptional Good  Experience

१८३) Unfulfilled Dreams – अधुरी स्वप्ने

१८४) Crow ‘s Talk / कावळ्याचे बोलणे

१८५) Things not done in life – आयुष्यात न केलेल्या गोष्टी

१८९) Bank staff & Customer service

१९०) Mother  -आई

१९१) Opinion – मत

१९२) Coconut tree – नारळाचे झाड

१९८) Happiness – One Moment – सुखाचा एक क्षण

२०२) जगबुडी

२०३) एक संध्याकाळ

२०४) एका नात्याचा अंत

२०९) Concentration – एकाग्रता

२१३) Study table – अभ्यासाचे टेबल

२१६) शुभ संध्या आणि आठवणी

२२६) Vitamin D

२२७) कडूलिंब

२२९) माझी जात

२३०) कावळ्याचे घरटे आणि पाऊस

२३१) गोष्ट पाण्याची

२३२) गोष्ट एका माश्याची

२३३) निरागसता

२३४) आधुनिक जीवन शैलीचा उपवास

२३६) मातृ दिन – १२-०६-२०१३

२३७) माझ्या संकेत स्थळाचा ५ वा  वाढदिवस

२३९) मनाचे पेस्ट कंट्रोल

२४१)  हिरवा साप – green snake

२४२) Retirement  – निवृत्ती

२४४) भाताच्या कण्या

२४५) निसर्गाची जादू – Monsoon  Lily

२४९) पितृ दिन – १६-०६-२०१३

२५१) माझा लेखन प्रवास

२५६) गुरुपोर्णिमा

२५९) सोनीचा मृत्यू दिवस

२६०) माझ्या दादांची पुण्यतिथी

२६५) माझा गुरु आणि जिवलग मित्र

२८६) आई

२८८) माझ्या मोठ्या भावाची पुण्यतिथी – काही आठवणी

३०१) लेखनाचा अनुभव

३०२) माझे संकेत स्थळ आणि ब्लॉग

३०३) सिंह -कुत्रा- गवत

३०६) आवळा

३१०) सुप्रभात – २३-०४-२०१४

३१४) मातृदिन – ११-०५-२०१४

३२०) माझ्या संकेत स्थळाचा ६ वा वाढदिवस

३२३) माझा आवडता Hero – नायक

३२९) गोष्ट मनाच्या श्रीमंतीची

३३३) पाऊस  – डाग – मनाचे पेस्ट कंट्रोल

३३४) गुरुपोर्णिमा – १२-०७-२०१४

३३७) माझा तिसरा पुनर्जन्म – २४-०७-१९९६

३४६) मझ्या दादांची पुण्यतिथी

३४८) आठवणी – एक चिंतन