69 वाळूत फिरताना…….. 

Nov14245

69 वाळूत फिरताना…….. 

वाळूत फिरताना आठवणीत रमत गेलो

बालवयातील अनेक खेळ खेळून दमलो.

वाळूप्रमाणे वर्षे सरत गेली.

काही बाही देऊन गेली

बरेच काही घेऊन गेली.

मनासारखी भरती कधी आलीच नाही.

ओहोटी मात्र अनेकवेळा  अनुभवली.

भरती आणि ओहोटी म्हणजेच आयुष्य

हेच मनाला समजावीत गेलो

पाय वाळूत उमटवत गेलो

मनात  नशिबाची कीव  करत गेलो.

असे वाटते कि चटकन मोठी भरती यावी

आणि त्यावर स्वार होऊन खेळी करावी

नाहीतर नकोच. काहीतरी शिल्लक ठेवण्यातच तर मजा असते.

 

सुधीर वैद्य

११-१०-२०१७

Advertisements

68) नवीन वर्ष 

Clock - 2

68) नवीन वर्ष 

नवीन वर्ष दर वर्षीच  येते आणि जाते.

काही जुने प्रश्न ठेवून जाते.

नवीन प्रश्न देऊन जाते किंवा

जुन्या प्रश्नाला नवीन स्वरूप देऊन जाते.

जुन्या नव्याचा खेळ चालूच राहतो.

प्रश्नांचा चालतो खेळ, आपला मात्र जातो वेळ.

आणि मग उभी ठाकते ती वेळ.

परत एकदा नवीन जन्मात आपण मांडतो नवीन खेळ.

सुधीर वैद्य

०१-०१-२०१७

६७) येरे येरे पावसा

Draught
६७) येरे येरे पावसा

उन्हाळा संपला, पावसाचा महिना सुरु झाला.

श्रावण महिना संपायला आला.
पण पुरेसा पाऊसच नाही आला.
तसा एकदोनदा शिडकावा झाला.
पण सगळ्यांनाच कोड्यात टाकून गेला.

शेतकऱ्याला कळेना की दुबार पेरणी करावी का नाही?
शहरवासियांना कळेना की पुढील वर्षापर्यंत पाणी मिळेल का नाही?
सरकारला कळेना की Package द्यावे लागेल की नाही?
मला कळेना की Tanker मध्ये जमिनीतून पाणी येईल की नाही?

हे पावसा मी तुझ्यावर रागावलो आहे.

पाऊस म्हणजे तुझे पृथ्वीवरील प्रेम.
पण तू तर नटखट प्रियकरासारखा प्रेयसीला विव्हळ करू लागलास.

माणसाने निसर्गावर भरपूर केला आहे अत्याचार.
त्याचाच बदला तू घेतो आहेस आमच्यावर.
पण हे पावसा, तुझ्या एक गोष्ट लक्षात आली नाहीये.
ज्यांच्यावर तुला बदला घ्यायचा आहे ते मात्र आहेत खुशीत (कारण दुष्काळ आवडे सर्वाना …)
पण सामान्य माणूस मात्र भरडला गेलाय तुझ्या बदल्यात.

परत एकदा लहानपणचे गाणे म्हणतो.
येरे येरे पावसा
तुला देतो पैसा
पैसा झाला खोटा
पाऊस आला मोठा.
(पैसा त्याकाळीच खोटा झाला होता. आतातर रुपया हि घसरला.
पावसा तुला डॉलर दिला असता, पण काय करणार? परकीय गंगाजळी सुद्धा आजच्या अस्थिर जागतिक वातावरणात पुरेशी नाहीये.)

पावसा आता तूच काय ते ठरव. आता वेळ न दवडता लगेच ये आणि मोठ्या अंत:कारणाने आम्हाला माफ कर. नाहीतर आम्हाला शंकराला साकडे घालावे लागेल.
त्यापेक्षा मीच येतो तुझ्याकडे. सर्वांच्या वतीने साकडे घालायला.

येरे येरे पावसा ” ” ” ” “येरे येरे पावसा ” ” ” ” “

सुधीर वैद्य
०३-०९-२०१५